Własność przemysłowe i prawa autorskie - co warto wiedzieć na ich temat

Posted on 29/01/2019 2:59pm

Własność przemysłowa jest to pewny typ praw, jaki następuje z prawodawstwa narodowego, regionalnego czy też międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, jakie wstępują w zakres własności przemysłowej zdołamy odnaleźć w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy albo prawo ochronne na schemat użytkowy.
prawo
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Mało tego przedmiotem rzeczy, które są chronione prawem własności przemysłowej są też znaki handlowe czy fabryczne, nazwa handlowa bądź modele i rysunki przemysłowe. Do przedmiotu ochrony własności przemysłowej zalicza się również nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeśli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to możemy tu dostrzec ogromnie duże oraz niezmiernie rozległe zróżnicowanie jeśli chodzi o rozróżnienie dóbr niematerialnych, czyli intelektualnych a także przedmiotów własności przemysłowej.Jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, jakie formułuje pewne konkretne prawa, które przysługują autorowi konkretnego utworu, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Autor ma więc możliwość rozstrzygania o swym utworze i bez jego zgody nie można w pojedynkę wykorzystywać danego utworu a tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Gwałcenie praw autorskich jest wykroczeniem i mogą za to grozić istotne sankcje karne, do jakich przynależy wielka grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności.

Należy więc cenić oraz respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest dziś otaczane niemało rozmaitych utworów, do których naturalnie przylegają utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze albo sceniczne, ponadto prawami autorskimi są także objęte utwory architektoniczne, audiowizualne czy też słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one zasadniczo z prawem autora do połączenia z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to stale jest aktualne i przenigdy nie wygasa, nie jest możliwe przeniesienie go na przykład na inną jednostkę. Jeżeli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu ochrony swoich danych osobowych może to rzecz jasna uczynić incognito czy pod pseudonimem.

Tags: polska, utwór, znak, Kara