Kto to jest Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych jak też w jaki sposób stać się nim?

Posted on 23/02/2021 7:50am

W organizacyjnej jednostce, w jakiej są przetwarzane są informacje niejawne, za ochronę tychże danych, a szczególnie za zaaranżowanie oraz zapewnienie funkcjonowania owej osłony odpowiada zwykle Kierownik Jednostki Organizacyjnej.
Eee PC T91MT
Author: Asus
Source: Asus


Kierownikowi podlega zatrudniony przez niego Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, jaki odpowiada za zapewnienie egzekwowania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ochrona informacji niejawnych regulowana jest stosownymi regulacjami. Szkolenie dla wyżej wymienionych Pełnomocników musi być powtarzane przynajmniej raz na 5 lat.


Towar na półce sklepowej
Author: C x 2
Source: http://www.flickr.com


Stanowisko Pełnomocnika ds.

Czy nie jesteś w stanie się oderwać od tego artykułu? To dla nas niebywale dobra wieść - więc kontynuuj przeglądanie (https://magazynauto.pl/wiadomosci/jedna-z-najbardziej-oczekiwanych-nowosci-motoryzacyjnych-2021-audi-rs-3,aid,510) na kolejnej witrynie.

ochrony informacji niejawnych nie musi być osobnym stanowiskiem w firmie, może się ono łączyć z innymi obowiązkami, w szczególności w firmach gdzie niejawnych dokumentów przetwarza się niewielką ilość. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 4 ustawy kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć pełnomocnikowi ochrony wykonywanie innego rodzaju zadań, o ile ich zrealizowanie nie naruszy poprawnego wykonywania obowiązków pełnomocnika ochrony. Ponadto Artykuł 14 ustęp 2 regulacji nie wskazuje wyraźnie, jaki typ umów jest dopuszczalny, a jaki typ umów jest wyłączony w prawnym stosunku łączącym Kierownika z podległym mu bezpośrednio Pełnomocnikiem ochrony. Zgodnie z regulacją zatrudnieniem jest też odpowiednio desygnacja albo mianowanie. A więc nie istnieją ustawowe formalne wymogi, ograniczające Kierownika w wyborze formy zatrudnienia ludzi na stanowisku Pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.
Co więcej warto odnotować, że w Ustawie nie ma przeciwwskazań do realizowania zadań Pełnomocnika ochrony jednocześnie w paru organizacyjnych jednostkach.

Tags: informacje, części, moc, Przedsiębiorstwa, typ