Jak działają centrale telefoniczne? Co więcej mogli byśmy się na ich temat dowiedzieć?

Posted on 21/08/2021 8:40am

Czym tak naprawdę są centrale telefoniczne? Opisując w prosty sposób są to zespoły urządzeń, których najistotniejszym celem jest łączenie odbiorców danej sieci komunikacyjnej.
call center
Source: pixabay.com


call center
Author: Mighty Travels
Source: http://www.flickr.com


Cały zestaw składa się z tak zwanych komutacyjnych urządzeń, które odpowiadają za właściwe zestawienie dostępnych telefonicznych połączeń z wszystkimi urządzeniami pomocniczymi. To wszystko powinno zagwarantować prawidłową pracę centrali telefonicznej. Centrale telefoniczne ze względu na model urządzeń, które je tworzą można podzielić na nowsze, więc cyfrowe i tradycyjne, czyli analogowe. Takiego rodzaju podział wynika także z tego, w jaki sposób informacje i połączenia są przekazywane.


Centrale telefoniczne posiadają również różnego typu zasilanie. To może być zasilanie modelu elektroenergetycznego, więc takie, które bazuje na energii elektrycznej. Innym rodzajem jest siłownia, która zaopatruje centralę w prąd ( agregaty prądotwórcze poznań ) elektryczny. Sygnałowe zasilanie sygnalizacji opiera się na tworzeniu sygnałów tonowych, które są możliwe do wychwycenia przez odbiorcę. Jest również zasilanie impulsowe, którego zadaniem jest zasilanie cyfrowej łącznicy w ustalone ciągi impulsów.
Wytwarzanie prądu przemiennego również odbywa się w różny sposób przykładowo przetwornice sygnałowe, tyrystorowe przetwornice, przetwornice tranzystorowe. Natomiast w nowoczesnych, systemach cyfrowych używane są sygnały, które również są tworzone w cyfrowy sposób.

Tags: model, modele, miejsce, typ